Luyện phát âm K-PRONUN

– Dành cho mọi đối tượng
– Nền tảng cơ bản cho quá trình học tiếng Anh

Tiếng anh cấp tốc K-FAST

– Đối tượng: sinh viên, người đi làm, người mới bắt đầu
– Lấy lại căn bản tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất
– Luyện giao tiếp phản xạ, chủ đề trong đời sống và môi trường làm việc
– Trang bị kỹ năng NGHE, NÓI

Giao tiếp phản xạ K-TALK

– Dành cho mọi đối tượng yêu thích giao tiếp tiếng Anh
– Tự tin giao tiếp các lĩnh vực cuộc sống
– Trang bị kỹ năng NGHE, NÓI

Tiếng anh công sở K-WORK

– Đối tượng: sinh viên sắp đi làm, nhân viên văn phòng
– Tự tin giao tiếp với đa dạng chủ đời sống và môi trường làm việc.
– Trang bị kỹ năng NGHE, NÓI, VIẾT

Tiếng anh cơ bản K-BASIC

– Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm
– Nền tảng vững chắc để học nâng cao, chuẩn bị học các chứng chỉ quốc tế
– Hỗ trợ chương trình học ở trường: củng cố kiến thức tiếng Anh hữu ích, trang bị kỹ năng cần thiết cho tương lai.
– Trang bị kỹ năng NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT